• 33
  • 4
  • 1

North East Pavings

NEP – NORTH EAST PAVINGS SRL a fost înfiinţată în anul 2011 prin preluarea unei fabrici moderne de pavaje, prima de acest fel din Romania, existenta in locatia in care isi desfasoara activitatea. Activitatea companiei consta in producţia materialelor de construcţii, respectiv pavaje, borduri şi elemente prefabricate de zidărie.

     Traditia si experienta fabricii si a personalului dateaza inca din anul 1994 cand s-au pus bazele celei mai performante fabrici din România în domeniul producţiei de elemente din beton vibro-presat, fiind pâna în prezent una dintre putinele fabrici din zona Moldovei .

      Fabrica este dotată cu echipamente şi maşini moderne, având la bază procese de producţie computerizate, automatizate, inclusiv dirijări mecanice prin undă laser. Aici se produc elemente de pavaj necesare pavării pieţelor, aleilor pietonale şi carosabile, elemente pentru învelitori şi zidărie folosite in construcţii civile şi industriale, piese de mobilier urban, agregate concasate şi agregate sortate de balastieră, betoane.

      Activitatea de montaj se desfasoara cu  forţa de muncă specializata, cu experineta şi dotata cu utilajele specifice acestei activitati : maşină de montaj pavaj ROBOTEC, plăci vibrante, compactor, buldoexcavator etc.

    Fabrica isi propune sa se dezvolte continuu si  să acopere toate cerinţele din domeniul producerii şi montării elementelor vibropresate. In acest sens, exista intentia ca in urmatorii anii sa investeasca in aceasta locatie in echipamentele necesare producerii unor alte tipuri tipuri de elemente prefabricate de beton.